Gå direkt till innehåll
Antal påbörjade lägenheter har mer än halveras under första halvåret 2023

Pressmeddelande -

Antal påbörjade lägenheter har mer än halveras under första halvåret 2023

Enligt preliminära siffror från SCB för bostadsbyggande påbörjades cirka 14 550 lägenheter första halvåret 2023. Det är 58 procent färre jämfört med första halvåret i fjol, 2022. Riksbyggen efterlyser politiska åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet och säkra arbetstillfällen.

- Detta är alarmerande siffror och än mer illavarslande då vi inte ser några tecken för vändning. Snarare tvärtom. För att säkerställa bra boende för alla är det väsentligt att bostadsbyggandet upprätthålls. Men förutsättningarna har ändrats dramatiskt på mycket kort tid med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser och räntor, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.

Snart nere på tretton år gamla byggnivåer
Kurvan för såväl småhus som flerbostadshus pekar kraftigt nedåt. Påbörjat byggande för flerbostadshus första halvåret i år jämfört med i fjol är nere på de nivåer de var ungefär elva år sedan. Sett till hela landet så minskar antal påbörjade lägenheter från 33 805 först halvåret 2022 till 12 667 för årets förta sex månader. Av dessa siffror är nergången för småhus från 7 475 till 3 048 och för flerbostadshus är raset från 26 330 (2022) till 9 619 i år.

- Nu behövs politiska insatser. Det är läge för en krispolitik från regeringen. Behovet av fler bostäder i Sverige är fortsatt stort och bostadsbyggandet är en viktig motor i ekonomin som skapar arbetstillfällen i flera led, fortsätter Mårten Lilja.

SCB:s siffror finns här

Notera att ovan siffrorna är preliminära på grund av eftersläpning i rapportering.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen, marten.lilja@riksbyggen.se
Mira Lindahl, presschef Riksbyggen, 070 – 258 36 38 mira.lindahl@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31