Gå direkt till innehåll
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen

Pressmeddelande -

Antal påbörjade lägenheter har mer än halveras under de tre första kvartalen 2023

Enligt preliminära siffror från SCB för bostadsbyggande påbörjades cirka 20 950 lägenheter de tre första kvartalen i år. Det är 55 procent färre jämfört med samma period 2022. Riksbyggen anser att det bäddar för brådskande politiska åtgärder.

- Bostadsbyggandet i Sverige är alarmerande lågt. De åtgärder som regeringen presenterat hittills kommer inte att få fart på byggandet. Regeringen behöver agera för att stimulera bostadsbyggandet och säkra arbetstillfällen, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.

Snart nere på elva år gamla byggnivåer
Kurvan för såväl småhus som flerbostadshus pekar kraftigt nedåt. Sett till hela landet så minskar antal påbörjade lägenheter från 46 533 de tre första kvartalen 2022 till 19 083 för samma period i år. Av dessa siffror är nergången för småhus från 10 029 till 4 562 och för flerbostadshus är raset från 36 504 (2022) till 14 521 i år.

- Sverige befinner sig i den största bostadskrisen sedan 90-talet. Siffrorna som SCB presenterar kan jämföras med Boverkets behovsanalys om 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030. Det krävs inte ett mattesnille för att se att ekvationen inte går ihop. Det är läge för en krispolitik från regeringen, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.

SCB:s siffror finns här

Notera att ovan siffrorna är preliminära på grund av eftersläpning i rapportering.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen, marten.lilja@riksbyggen.se
Mira Lindahl, presschef Riksbyggen, 070 – 258 36 38 mira.lindahl@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38