Gå direkt till innehåll
Åtgärder för ökat bostadsbyggande – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

Pressmeddelande -

Åtgärder för ökat bostadsbyggande – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande. Johanna Bjurskog berättar om uppdraget och om några av de åtgärder som Riksbyggen vill se för ett ökat bostadsbyggande, till exempel initiativet Bygg i Tid.

– Det är ett intressant uppdrag, men sammanställningen ska inte redovisas förrän nästa år. Så regeringen kan inte avvakta den. Redan nu behövs åtgärder för att säkra bostadsbyggandet och de arbetstillfällen som där skapas, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Riksbyggen är en av aktörerna bakom initiativet Bygg i Tid. Bygg i Tid har lanserat en reformagenda med 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om att se över befintlig lagstiftning, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt.

– Bygg i Tids reformagenda har nyligen lämnats över till bostadsminister Andreas Carlson. Nu hoppas vi på ett snabbt agerande från regeringens sida med tanke på att antalet byggstarter minskar, säger Johanna Bjurskog.


Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
  • Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
  • Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
  • Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare, 072-465 66 92
johanna.bjurskog@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se


Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll