Gå direkt till innehåll
Och vinnaren är Borlängehus nr 13! Fr v Kristina Andersson, vice ordförande,  Bernt Sjödin, ordförande och Eric Stuart, affärsområdeschef för Riksbyggens Fastighetsförvaltning. Foto Håkan Andersson.
Och vinnaren är Borlängehus nr 13! Fr v Kristina Andersson, vice ordförande, Bernt Sjödin, ordförande och Eric Stuart, affärsområdeschef för Riksbyggens Fastighetsförvaltning. Foto Håkan Andersson.

Pressmeddelande -

Årets mest hållbara bostadsrättsförening finns i Borlänge

Bostadsrättsföreningen Borlängehus 13 har bland annat infört en hållbarhetsplan som omfattar inte mindre än åtta områden. Energi, källsortering och social hållbarhet är några av områdena i hållbarhetsplanen. Nu har Borlängehus 13 utsetts till vinnare i tävlingen Årets Hållbarhetsförening inom Riksbyggen, som i år haft många deltagare.

– Vi är väldigt glad och stolta över utmärkelsen. Vår förhoppning är att vi ska inspirera andra bostadsrättsföreningar att utveckla sitt hållbarhetsarbete, säger Bernt Sjödin, ordförande i Borlängehus nr 13.

– Min första känsla när jag hörde att vi vunnit var lycka. I föreningen har vi under lång tid arbetat hårt med hållbarhetsfrågorna och därför känns det fantastiskt kul att vi blev Årets Hållbarhetsförening, säger Kristina Andersson, vice ordförande i Borlängehus nr 13.

– Borlängehus nr 13 är ett fantastiskt bra exempel på en bostadsrättsförening som tagit ett helhetsgrepp kring sitt hållbarhetsarbete på ett systematiskt sätt. Hållbarhet har blivit en naturlig del av föreningens ordinarie arbete. Det handlar inte bara om själva huset i sig utan även om att göra det lättare för de boende att bidra till ökad hållbarhet i sin vardag, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Några av de hållbarhetsåtgärder föreningen gjort:

  • Förbättrat sorteringen av hushållsavfall vilket minskat restavfall med 55 % som stället har sorterats som plast- och pappersförpackningar.
  • Under lång tid arbetat för att minska elförbrukningen. Under den senaste 10-årsperioden har föreningen i stort sett halverat elförbrukningen, från 90 000 kWh 2012 till 46 000 kWh 2021.
  • Flera åtgärder har gjorts för att förbättra innergården, till exempel en har de skapat en vacker plantering och en bättre miljö för insekter eftersom det finns växter som blommar hela säsongen.
  • Föreningen har infört en post i budgeten som heter social hållbarhet. Budgeten uppgår till 1 % av boendes årsavgifter. Några av aktiviteterna inom ramarna för social hållbarhet är att hälsa alla nya medlemmar välkomna, arrangera en gemensam fika på innergården en gång/vecka under sommaren, grillkväll/gemensam måltid minst en gång/sommar samt en årlig julfest.

Juryns motivering:

”Med ett stort engagemang och driv har Borlängehus 13 genomfört åtgärder i sin bostadsrättförening som medfört ett flertal positiva effekter, såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga. Borlängehus 13 har med ett gediget och långsiktigt arbete även visat att man som bostadsrättsförening kan arbeta med hållbarhet på ett strategiskt tillvägagångssätt.

Under 2022 har föreningen infört en stående punkt på styrelsens dagordning där de diskuterar den hållbarhetsplan som tagits fram under 2022. Planen är uppdelad i åtta olika hållbarhetsområden och har ansvariga utsedda för respektive område. Detta visar tydligt på ett brinnande intresse och engagemang för att vara med och skapa förändring för vår planet!

Det fina arbetet som Borlängehus 13 gör genom sin hållbarhetsplan, har bland annat resulterat i många genomförda åtgärder inom energi, avfall och källsortering, utemiljö, klimat, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, och hållbart resande”.

Riksbyggen har cirka 4 400 bostadsrättsföreningar som medlemmar och kunder.

– Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår tids främsta utmaningar och hur vi bor och lever har stor betydelse. Riksbyggen som organisation en viktig uppgift att fylla för att sprida kunskap, inspirera och vägleda föreningarna vid större investeringar för ökad hållbarhet, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Hållbarhet är stort. Och litet.

För mer information:
Karolina Brick, hållbarhetschef, Riksbyggen, 070-291 54 47
Karolina.brick@riksbyggen.se
Bernt Sjödin, ordförande i Borlängehus nr 13, 070-497 62 04

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31