Gå direkt till innehåll
Riksbyggen välkomnar samtal över blockgränserna i bostadsfrågan

Nyhet -

Riksbyggen välkomnar samtal över blockgränserna i bostadsfrågan

Fram till år 2025 behövs över 700 000 nya bostäder. Alla ansvarstagande partier måste nu lägga politiska låsningar och konflikter åt sidan för att ta fram innovativa och realistiska sätt att öka byggandet, skriver idag Stefan Löfvén, Magdalena Andersson och Mehmet Kaplan på DN Debatt. Riksbyggen välkomnar regeringens initiativ.

Bostadsbristen är stor och ökar. Det gör också bostadsbyggandet, men inte i den omfattning som är nödvändig. Det är därför välkommet att regeringen föreslår åtgärder för såväl ett ökat bostadsbyggande som insatser för att fler ska kunna flytta in i de nya lägenheterna. För att få en bättre fungerande bostadsmarknad som ger fler möjlighet till ett eget boende behövs förutom ökat byggande också en större rörlighet. För att få en långsiktigt högre bostadsproduktion krävs en långsiktig politik. Riksbyggen välkomnar därför sakpolitiska samtal med fler partier i Riksdagen än de som ingår i regeringen. Riksbyggen, som producerar såväl bostadsrätter som hyresrätter, vill också vara med och bidra till en konstruktiv diskussion.

Riksbyggens kommentarer i korthet:

  • Regelförenklingar som underlättar repetitivt byggande kan korta tiden från projektidé till färdigställande samt sänka byggkostnaderna
  • De senaste åren har byggande ökat och vår bedömning är att vi nu är nära kapacitetstaket. Därför behövs åtgärder för att öka byggkapaciteten.
  • Regeringen föreslår en översyn av reglerna för hyresgarantier. Riksbyggen vill också se en översyn av reglerna för förvärvsgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätt som ofta ger en lägre boendekostnad än hyresrätt.
  • Det regeringen inte har berört och som vi ser har en avgörande roll för en fungerande bostadsmarknad är ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Miljonprogrammets bostäder har stora upprustningsbehov och det är en nyckel också i behovet av en ökad nyproduktion. Att öka takten i upprustningen av miljonprogrammet kan öka problemfyllda stadsdelars attraktivitet vilket i sin tur skapar förutsättningar för förtätning. I dessa områden finns en redan förberedd infrastruktur. Detta gör att många fördyrande omständigheter i nyproduktionen minskar när inte det nyproducerade bostäderna behöver finansiera den typ av infrastrukturförberedelser som krävs vid utveckling av helt nya områden.

Av bostadsbeståndet utgör en cirka 37 procent hyresrätter medan egnahem står för drygt 40 och bostadsrätter för drygt 20 procent. För att få till stånd en ökad rörlighet krävs åtgärder som påverkar hela det befintliga beståndet där förändringar av bostadsbeskattningen har stor betydelse för de närmare två tredjedelar som utgörs av privatbostäder. Det är därför angeläget om en bred översyn av skatteregler som har stor påverkan på bostadsmarknaden.

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef affärsområde Bostad, 08-6984218.

Ämnen

Taggar


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Presskontakt

Håkan Andersson

Håkan Andersson

Presskontakt Presschef 072-239 00 66