Gå direkt till innehåll
Riksbyggen välkomnar miljonprogramssatsning

Nyhet -

Riksbyggen välkomnar miljonprogramssatsning

I den nya regeringens första budgetproposition slås det fast att regeringens mål för att möta bostadsbristen är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas fram till 2020. Man säger sig ska överväga olika insatser för att stimulera ett kraftigt ökat bostadsbyggande.

Riksbyggen välkomnar detta.

Ett annat välkommet besked i budgeten är att staten på olika sätt kommer att stödja energieffektiviseringen i hus från 1960- och 70-talets miljonprogram för att höja boendekvaliteten, sänka driftskostnaderna och på så sätt göra dessa bostäder möjliga för många att efterfråga.

Riksbyggen delar helt regeringens syn på att mycket av beståndet inom det så kallade miljonprogrammets flerbostadshus är i behov av renovering och modernisering på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Energieffektivisering är en viktig del av detta.

I miljonprogramsområdena finns i dag såväl bostäder inom allmännyttan som privata fastighetsägare, och både hyres- och bostadsrätter. Regeringen gör klokt att i budgetpropositionen inte reservera energieffektiviseringssatsningen till endast delar av beståndet. Ett samhälleligt ansvar för helheten krävs för att förbättra boendekvaliteten och höja statusen på dessa områden – och samtidigt få ned driftskostnaden.

Konkret utlovas en satsning på 1,7 miljarder kronor för detta ändamål under 2016–2018 (Utgiftsområde 18: 200 miljoner under 2015 och 500 miljoner årligen under 2016, 2017 och 2018 för energieffektivisering i miljonprogramsområden, flerfamiljshus byggda 1965-1974).


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Mårten Lilja

Mårten Lilja

vice vd och chef affärsområde Bostad 08-698 42 18