Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Riksbyggen välkomnar förslag för översyn av hyresrätter och vissa andra boendeformer

Regeringen har beslutat att en översyn av beskattningen av bostäder som upplåts med hyresrätt, i oäkta bostadsföretag och av kooperativa hyresrättsföreningar, ska genomföras. I regeringens direktiv slås bland annat fast att en bedömning ska göras om det är lämpligt att kooperativa hyresrättsföreningar betalar en högre stämpelskatt vid fastighetsförvärv än bostadsrättsföreningar.

Riksbyggen välkomnar regeringens initiativ. Så sent som i oktober 2011 skickade Riksbyggen en skrivelse till finansdepartementet med uppmaningen att kooperativa hyresrättsföreningar, precis som bostadsrättsföreningar, bör åtnjuta den lägre av dagens två stämpelskattesatser vid fastighetsförvärv. Det är också angeläget att beskattningen av så kallade oäkta bostadsrättsföreningar får en långsiktig lösning.

- Riksbyggens inställning är att en bibehållen hög stämpelskatt för kooperativa hyresrättsföreningar skapar ett inkonsekvent regelverk som kan verka hämmande på bildandet av kooperativa hyresrättsföreningar, säger Mårten Lilja, kommunikationschef på Riksbyggen.

 I slutändan kan dagens stämpelskattelagstiftning därför inverka negativt på bostadsmarknaden.

- Riksbyggen kommer även fortsättningsvis att bevaka frågan och verka för införandet av en rättvis och konsekvent stämpelskattelagstiftning för kooperativa hyresrättsföreningar, avslutar Mårten Lilja.

Ämnen

Taggar


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Presskontakt

Mårten Lilja

Mårten Lilja

vice vd och chef affärsområde Bostad 08-698 42 18