Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Riksbyggen om fjärrvärmens framtid

En ny lagstiftning inom fjärrvärmesektorn ska finnas på plats under år 2013 – det var beskedet från näringsminister Anna-Karin Hatt vid ett dialogmöte i slutet av mars. Lagstiftningsarbetet ska enligt ministern inriktas på att stärka konsumenten genom att införa en prisändringsprövning och likabehandlingsprincip, att skapa ett reglerat inträde till fjärrvärmenäten för restvärmeproducenter samt genom att fjärrvärmeproducenter ska åläggas att redovisa restvärmepotential.

Riksbyggen är överlag positiva till förslagen

- Fjärrvärme är ett i grunden klimatsmart energialternativ som passar väl in i vår ambitiösa hållbarhetspolicy. Som kundägt företag är det glädjande att konsumentperspektivet lyfts fram av regeringen som en viktig utgångspunkt i lagstiftningsarbetet, säger Mårten Lilja, kommunikationschef på Riksbyggen.

Mårten Lilja påpekar även att idén om en prisändringsprövning, som ett sätt att stävja oskäliga prishöjningar, ligger i linje med den modell som Riksbyggen tillsammans med Svensk Fjärrvärme och SABO tidigare föreslagit (läs mer om förslaget under länken till höger).

Det går att göra mer

Trots Riksbyggens positiva grundinställning menar Mårten Lilja att det finns ytterligare potential för att främja en långsiktigt hållbar utveckling som lagstiftaren bör överväga. Ett exempel vore att prisändringsprövningen ska vara mer generös mot fjärrvärmeproducenten när prisändringar beror på investeringar i långsiktigt hållbara klimatinvesteringar. På så sätt skapas incitament för att göra fjärrvärmen till en än mer miljövänlig energiform.

-  Vi kommer att fortsätta vårt aktiva deltagande i lagstiftningen kring framtidens fjärrvärme, med utgångspunkt att såväl konsumenten som miljön ska värnas, avslutar Mårten Lilja.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Presskontakt

Mårten Lilja

Mårten Lilja

vice vd och chef affärsområde Bostad 08-698 42 18