Gå direkt till innehåll
Riksbyggen i forskningsprojekt kring renovering av äldreboende

Nyhet -

Riksbyggen i forskningsprojekt kring renovering av äldreboende

En stor del av fastigheterna där det finns äldreboenden är i behov av renovering. Många aktörer är inblandade, var och en med sina utgångspunkter och behov. Det gör att det i dagsläget är svårare att uppfylla olika miljökrav vid renovering jämfört vid nybyggnation. Ett tvärvetenskapligt projekt, där Riksbyggen deltar, ska försöka råda bot på detta.

Allt fler i befolkningen blir allt äldre och behovet av äldreboenden ökar trots stora insatser för att äldre i det längsta ska kunna bo kvar hemma. En stor del av fastighetsbeståndet där dagens äldreboende finns är i behov av renovering.

Att ta full hänsyn till internationella och nationella energi- och miljömål är svårare vid renovering än vid nybyggen. Det beror dels på de tekniska begränsningar man har i redan befintliga byggnader, dels på att det är många aktörer i olika roller, och som därmed har olika krav, som använder de redan befintliga byggnaderna.

Energimyndigheten har beviljat 75 procent av medlen för ett forskningsprojekt där man konkret ska försöka finna vägar till att göra avvägningar mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet när ett äldreboende i Linköping ska renoveras. Den återstående finansieringen kommer från Riksbyggen och Hemsö, samt från Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Var och en av dessa står för en tredjedel av resterande finansiering.

Parterna deltar också, tillsammans med andra experter och forskarna, i referensgruppen kring projektet.

Riksbyggen äger fastigheten i Linköping som kommer att användas som pilotprojekt.

– Jag är mycket glad för att det här samarbetet nu kommit igång och att vi är med i något som påverkar samhällsutvecklingen i positiv riktning, säger Riksbyggens Roland Therus som är drift- och förvaltningsansvarig för ett stort antal hyreslägenheter runt om i Sverige.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38