Gå direkt till innehåll
Frukostseminarium om mobilitetstjänster i nya hus

Nyhet -

Frukostseminarium om mobilitetstjänster i nya hus

Riksbyggen vill bjuda in till ett spännande frukostseminarium om mobilitetstjänster och dess effekter vid stadsutveckling den 10 november kl. 08.15-09.15. Frukost från kl. 07.45. Seminariet hålls i Färgfabrikens lokaler i samband med projektet Experiment Stockholm.

Bilen som färdsätt och fördyrande garage- och parkeringsplatser diskuteras flitigt vid stadsutveckling och planering. Ofta ställs trafikslag såsom kollektivtrafik, bil och cykel mot varandra men i kombination kan de ses som en del av större och kommande samhällsutveckling mot ökad mobilitet i form av olika tjänster kopplat till hållbart resande. På så sätt kan andra värden ges större utrymme som ökat stadsbyggande, mer plats för cykelpendlare och fler bilfria tysta platser i staden för möten och vistelse. Mobilitetstjänster som bilpool väcker nyfikenhet hos både kommuner, företag och byggherrar. Hur kan stadskvaliteter utvecklas? Vilka möjligheter medför det när det förtätas i städerna? Hur kommer framtidens resmönster att se ut? Hur många vill ha tillgång till bil ställer för att äga? Vilka effekter kan vi se på luftkvaliteten? Kan det få en större betydelse vid val av boende?

Internationell utblick

De tre städerna Odense i Danmark, Basel i Schweiz och Göttingen i Tyskland har i tidigare studier som Paul David Fenton gjort identifierats som särskilt framgångsrika när det gäller att minska bilismen till förmån för kollektivt åkande, cyklande och gående. Dessa städer har inte bara satt upp höga mål för ett hållbart resande, de har också lyckats genomföra dem. Paul inleder seminariet med att berätta mer om sin forskning och sina resultat.

Medverkande

 • Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet
 • Meeri Wasberg, (S) kommunalråd Haninge kommun
 • Ulrika Palm, regionplanerare SLL – TMR
 • Fredrik Söderholm, fastighetschef Stockholm Parkering
 • Paul David Fenton, forskare vid Linköpings Universitet

Moderator

 • Pelle Envall, Innovativ Parkering och Trafikutredningsbyrån.

 • När

  Tisdagen den 10 november kl. 08.15-09.15 (frukost från kl. 07.45)

  Var

  Takvåningen på Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm

  Anmälan

  Anmäl dig här senast 5 november!

  Kontaktperson för seminariet

  Cattis Carlén

  Ämnen

  Taggar


  Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

  Presskontakt

  Håkan Andersson

  Håkan Andersson

  Presskontakt Presschef 072-239 00 66