Följ Riksbyggen

Dokument

Bostaden är lösningen – Riksbyggens bostadspolitiska plattform: En helhetssyn på bostadsfrågan

En väl fungerande bostadsmarknad med hållbara boendemiljöer är grundläggande för samhällets och individens utveckling. Det råder bostadsbrist i Sverige, vilket påverkar arbetsmarknad och utbildningsnivå men också äldreomsorg, ungas etablering i vuxenlivet och därmed även barnafödandet. Vår analys och förslag till åtgärder bildar Riksbyggens bostadspolitiska plattform.

Bostaden är lösningen - presentation

Bostaden är lösningen - presentation

Dokument   •   2014-04-07 11:09 CEST

67 kommuner med ungdomsbostadsbrist

67 kommuner med ungdomsbostadsbrist

Dokument   •   2020-10-13 07:30 CEST

Riksbyggens synpunkter gällande remiss av Ds Skattereduktion för installation av grön teknik