Följ Riksbyggen

Dokument

Brev till Justitiedepartementet om översyn av bostadsrättslagstiftningen

I en skrivelse daterad 2014-06-27 framförde Boverket en slutsats om att det krävs en översyn av bostadsrättslagstiftningen. Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och FAR (organisationerna) samt SBC Bostadsrättscentrum AB vill instämma i denna slutsats och välkomnar regeringens arbete med att tillsätta en utredning.

Bostaden är lösningen - presentation

Bostaden är lösningen - presentation

Dokument   •   2014-04-07 11:09 CEST

67 kommuner med ungdomsbostadsbrist

67 kommuner med ungdomsbostadsbrist

Dokument   •   2020-10-13 07:30 CEST