Följ Riksbyggen

Nyheter

Högt tryck i bosparfrågan

Högt tryck i bosparfrågan

Nyheter   •   Jul 01, 2013 16:36 CEST

Allt större stöd för bosparande också i Sverige. Den norska modellen är en förebild för att öka ungas bosparande som skapar medvetenhet om att långsiktighet krävs i bostadsplaneringen. Bostadsminister Stefan Attefall var tydlig med att han ville utreda ett subventionerat bosparande i Sverige men fick mothugg från både moderaternas och socialdemokraternas representanter.

Tydligare regler för andrahandsuthyrning

Nyheter   •   Jun 22, 2013 07:19 CEST

Riksbyggen har tillsammans med regeringen, HSB och Bostadsrätterna arbetat fram en anpassning av reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Syftet är att göra det lättare att hyra ut i andrahand. Bostadsrättshavaren kan också få betala en avgift till föreningen för att få hyra ut sin lägenhet om bostadsrättsföreningen inför detta i sina stadgar.

Sverige bör använda EU-medel till energisnålare bostäder

Nyheter   •   Maj 10, 2013 08:33 CEST

Regeringen bör söka pengar ur EU:s strukturfonder för att använda till energieffektiviseringen av miljonprogrammet, det skriver idag Riksbyggen tillsammans med SABO, HSB, Byggnads och Hyresgästföreningen i Dagens industri. I Frankrike har energianvändningen minskat med 40% i mer än 50 000 bostäder, en satsning som skapat 15 000 jobb. 20% av den totala investeringen kom från strukturfonderna.

Bostadsrättsorganisationernas förslag om nya regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter.

Nyheter   •   Apr 02, 2013 15:07 CEST

Under de senaste månaderna har en dialog förts mellan bostadsministern och företrädare för bostadsrättsorganisationerna, om utökat tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Från bostadsrättsorganisationerna har vi bland annat fört fram förslag om ökad möjligheten att tillfälligt upplåta bostadsrätten till släkting samt eventuell tillåtelse att hyra ut om lägenheten är svårsåld.

Öppet brev till bostadsminister Stefan Attefall

Nyheter   •   Apr 20, 2012 08:37 CEST

I förra veckan presenterade regeringen ett förslag om att ändra reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. En medlem kunna hyra ut en lägenhet i upp till fem år utan tillstånd från föreningens styrelse. Efter två år ska den på nytt kunna hyras ut i ytterligare fem år. Det krockar med föreningsprincipen och med den grundläggande rätten man har i Sverige att bestämma över det man själv äger.

Riksbyggen välkomnar förslag för översyn av hyresrätter och vissa andra boendeformer

Nyheter   •   Apr 19, 2012 11:35 CEST

Regeringen har beslutat att en översyn av beskattningen av bostäder som upplåts med hyresrätt, i oäkta bostadsföretag och av kooperativa hyresrättsföreningar, ska genomföras. I regeringens direktiv slås bland annat fast att en bedömning ska göras om det är lämpligt att kooperativa hyresrättsföreningar betalar en högre stämpelskatt vid fastighetsförvärv än bostadsrättsföreningar.

Riksbyggen om fjärrvärmens framtid

Nyheter   •   Apr 18, 2012 15:38 CEST

En ny lagstiftning inom fjärrvärmesektorn ska finnas på plats nästa år – det beskedet gav näringsminister Anna-Karin Hatt vid ett dialogmöte i slutet av mars. Lagstiftningsarbetet ska inriktas på att stärka konsumenten genom att bland annat införa en prisändringsprövning och genom att fjärrvärmeproducenter ska åläggas att redovisa restvärmepotential. Riksbyggen är överlag positiva till förslagen

Riksbyggen skånes bästa förvaltare

Nyheter   •   Feb 06, 2012 16:16 CET

Vid förra veckans konferens Real Estate Øresund i Malmö delades priset Real Estate Øresund Award 2012 ut till Skånes bästa fastighetsföretag i fem olika klasser. Riksbyggen stod som segrare i kategorin Förvaltning med motiveringen ”För att med hög kompetens inom den tekniska och ekonomiska förvaltningen bidra till kundens långsiktiga värdetillväxt.”

Välbesökt frukostseminarium på Riksbyggen

Välbesökt frukostseminarium på Riksbyggen

Nyheter   •   Feb 01, 2012 14:26 CET

Riksbyggen har i dag arrangerat ett välbesökt frukostseminarium på temat ”Kooperation en lyckad del av marknadsekonomin – så är det möjligt att förena vinstmål och kvalitet”. Seminariet är en del av Kooperationens år 2012 och syftet var att utifrån United Minds undersökning om allmänhetens syn på kooperativa företag diskutera utmaningar, möjligheter och framtiden för kooperationen.