Följ Riksbyggen

Taggar

Öppet hus

Bostaden är lösningen – Riksbyggens bostadspolitiska plattform: En helhetssyn på bostadsfrågan

En väl fungerande bostadsmarknad med hållbara boendemiljöer är grundläggande för samhällets och individens utveckling. Det råder bostadsbrist i Sverige, vilket påverkar arbetsmarknad och utbildningsnivå men också äldreomsorg, ungas etablering i vuxenlivet och därmed även barnafödandet. Vår analys och förslag till åtgärder bildar Riksbyggens bostadspolitiska plattform.

Första spadtaget för Brf Anemonen, Lund

Första spadtaget för Brf Anemonen, Lund

Dokument   •   2014-06-13 13:16 CEST

Bonum seniorboende i Dalby, 140617

Rapport: Sverige behöver ett bättre bosparande

Villaägarnas chefekonom Daniel Liljeberg har med den norska modellen som utgångspunkt dragit upp riktlinjerna för hur ett svenskt BSU, Bosparande för Unga, skulle kunna se ut.

Seminarieinbjudan

Seminarieinbjudan

Dokument   •   2014-06-09 15:44 CEST

Paneldebatt om hur fler ska få råd att bo med bättre bosparande. 11 juni 2014.

Unga på bostadsmarknaden - konflikter på flera fronter

Bopinion presenterar rapporten Unga på bostadsmarknaden - konflikter på flera fronter. Materialet är framtaget av Simon Vinge, Nätverket Unga Utredare.

Riksbyggens styrelse 2014

Riksbyggens styrelse 2014

Dokument   •   2014-05-16 10:07 CEST

Nyval och omval vid fullmäktige 15 maj 2014

Stipendiater 2014

Stipendiater 2014

Dokument   •   2014-05-15 11:12 CEST

2014 års mottagare av stipendier från Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden”, som årligen delas ut för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö.

Inbjudan seminarium om ungas boende 20 maj

Inbjudan seminarium om ungas boende 20 maj

Dokument   •   2014-05-09 15:14 CEST

Inbjudan seminarium om ungas boende 20 maj

Inbjudan seminarium om ungas boende 20 maj

Dokument   •   2014-05-09 15:41 CEST

Under seminariet presenteras skriften "Unga på bostadsmarknaden – konflikter på flera fronter", av Simon Vinge.

Bostaden är lösningen - presentation

Bostaden är lösningen - presentation

Dokument   •   2014-04-07 11:09 CEST

Bostaden är lösningen

Bostaden är lösningen

Dokument   •   2014-06-24 09:24 CEST

Rapport om PFH social hållbarhet

Rapport om PFH social hållbarhet

Dokument   •   2013-09-26 07:00 CEST

Inbjudan 3 spadtag

Inbjudan 3 spadtag

Dokument   •   2013-10-31 08:51 CET

Inbjudan till Spadtag Kalmar

Inbjudan till Spadtag Kalmar

Dokument   •   2013-10-31 16:37 CET

Rapport om bosparande

Rapport om bosparande

Dokument   •   2013-07-01 14:21 CEST

Läs mer om behovet av ett ökat bosparande i Sverige och hur det ser ut i andra länder.

Regionalekonomiska konsekvenser av ett lågt bostadsbyggande i Stockholm

Bristen på bostäder i Stockholm bromsar tillväxten. En analys utförd av WSP Analys & Strategi på uppdrag av Riksbyggen och HSB Riksförbund visar att det samlade produktionsbortfallet i Stockholm bedöms uppgå till mellan 330 miljarder och 660 miljarder under perioden 2010-2030. Lönesumman under samma period minskar med 23-46 miljarder och kommunernas skatteinkomster minskar med 8-15 miljarder.

Inbjudan seminarium "Högt pris för bostadskris" 3 juli i Almedalen

Det byggs för få bostäder, det är de flesta överens om. Bostadsbristen får konsekvenser för individer och samhälle. Här presenteras nya siffror på hur sysselsättning, produktion och regioners tillväxt påverkas av det låga byggandet. Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, Per Ankersjö (c), Fredrik Ahlstedt (m), Jonas Nygren (s), Tobias Olsson, Maria Heymowska, Alexander Ståhle och Maria Ågren.

Stipendiater Riksbyggens jubileumsfond 2013

Stipendiater Riksbyggens jubileumsfond 2013

Dokument   •   2013-05-16 13:59 CEST

Slutkritik Studentarbeten

Slutkritik Studentarbeten

Dokument   •   2013-04-15 09:00 CEST

Bästa Riksbyggenprojekt 2010

Bästa Riksbyggenprojekt 2010

Dokument   •   2011-05-23 13:00 CEST

Juryns motivering